Voerman advies:
Voor organisaties en individuen in transitie.

Als zelfstandig adviseur begeleid ik de ontwikkeling van mensen en organisaties, daar waar gedragsverandering het verschil moet maken. Mijn doel is mensen en teams sterker te maken door hen inzicht te geven in hun eigen gedachten en gedrag, in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld. Wat is je doel? En is jouw gedrag helpend om dat doel te bereiken? Samen ontdekken we wat er nodig is om verandering te bereiken. Ik werk in opdracht van individuen, gezinnen, scholen, gemeenten en bedrijven.

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Onderwijsadvies
  • Begeleiding bij veranderprocessen
  • Begeleiding van individuen in transitie
  • Strategisch advies

Onderwijsadvies

Je kunt me vragen mee te kijken naar de cultuur binnen het team, wanneer de samenwerking niet soepel verloopt of de energie eruit is. Je kunt me vragen om tijdelijk mee te werken aan verbeteringen naar aanleiding van een inspectierapport of ontevredenheid vanuit leerlingen, ouders of medewerkers over de invulling van onderwijs, de kwaliteit, de cultuur binnen de school, de zorg en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

Begeleiding bij veranderprocessen

Ik kan worden ingeschakeld door bedrijven voor de begeleiding in transitie of re-organisatie voor de begeleiding van de mensen die deze verandering moeten aangaan. Vaak is de harde kant wel geregeld, maar is er geen plan voor de zachte kant. Hoe zorg je dat mensen niet murw geslagen raken en zelf sturing kunnen geven de verandering waarmee zij te maken krijgen? Wat doet verandering met de mens en hoe ga je ermee om als manager?

Begeleiding van individuen in transitie

Ik ben een gesprekspartner voor mensen die vragen hebben als: "Wat wil ik eigenlijk? Wat doe ik hier nog? Waarom verander ik .....mijn baan, relatie, gedrag niet? Hoe doe ik dat dan?" Samen gaan we op ontdekkingstocht om dat doel te bereiken. de route ligt niet vast. In een paar gesprekken komt er vaak iets los wat een nieuwe richting in je houding en gedrag zou kunnen bieden. Nieuwe manieren om naar een situatie te kijken, nieuwe inzichten waar je zelf weer mee verder kan.

Strategisch advies

Als strategisch adviseur ben ik nu 6 jaar verbonden aan Follow-this, een non-profit organisatie. Deze gaat nu van een start-up naar een scale-up fase. Ik word gevraagd om mee te denken wanneer het gaat om vragen als de focus en de richting van de organisatie, de manier van communicatie hierover en externe samenwerkingen. Ik heb bovendien ervaring in het opzetten/ herinrichten van structuren en teams door mijn ervaringen als interim-manager en als oprichter van een eigen school Cabral Instituut voor vernieuwend onderwijs.

Over Marijke

Na mijn studie Neerlandistiek aan de UvA in 2000, ben ik begonnen als docent in het middelbaar onderwijs. Vanaf 2006 was ik als rector op verschillende vestigingen van Luzac eindverantwoordelijk voor HRM, budgettering, onderwijs en examinering, kwaliteitszorg, leerlingbegeleiding en huisvesting. In 2016 heb ik het Cabral Instituut opgericht, een kleinschalige opleiding voor leerlingen aan het eind van de middelbare school. Hiertoe heb ik opnieuw nagedacht over hoe onderwijs en ontwikkeling eruit horen te zien. Onderwijs vanuit de vragen: Wat zijn je doelen en wat heb jij nodig om die te bereiken? Als mensen daarop zelf een antwoord formuleren worden ze sterker. Zetten ze wil en verlangen aan, vertonen ze ander, effectiever en positiever gedrag. Daarbij, belangrijker nog, leerden leerlingen en medewerkers te kijken naar hun persoonlijk leiderschap, naar wie zij zijn, welke talenten zij bij zich dragen en waar(toe) zij deze willen inzetten, opdat zij ook na Cabral succesvol konden zijn. Ik geloof dat je als individu verschil kunt maken, een positief effect kunt hebben op je omgeving. Ik help mensen graag hun eigen manier en podium te ontdekken. In 2020 heb ik besloten me volledig te richten op de ontwikkeling en begeleiding van mensen en organisaties die begeleiding zoeken bij het vinden van nieuwe inzichten en energie in (werk)relaties.

Mei 2021 - nu

Zelfstandig adviseur en coach Voerman Advies

Mensen en ( werk-/gezins-) relaties sterker maken door hen inzicht te geven in hun eigen gedachten, houding en gedrag, in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld.

2016 – september 2020

Oprichter – directeur Cabral Instituut Mavo, Havo, Vwo én talentontwikkeling
Voor jongeren die op ontdekkingstocht willen naar hun talenten, hun toekomstperspectief en de juiste mindset om hun doelen te bereiken. Bovendien slaagden ze hier voor diploma in één jaar.

Februari 2013 – juni 2015

Interim rector Luzac College
Van een beheersdoelstelling in op een vestiging in Amersfoort, tot een veranderdoelstelling in Hilversum: Soms is een cultuurverandering nodig voor verbetering van werksfeer, de onderwijskwaliteit en de klanttevredenheid,. Dat levert altijd groei op.

Juni 2013 – juli 2014

Adjunct directeur Luzac Opleidingen
Verantwoordelijk voor strategie, communicatie, spotten en ontwikkelen van talent van medewerkers en leerlingen en implementatie van projecten op de 25 vestigingen van Luzac.

Februari 2009- juni 2013

Trainer R.E.T. en gesprekstechnieken
Als je weet hoe je eisende gedachten kunt omdenken, dan kun je doelgerichter gesprekken voeren met directer resultaat. Zo kun je effectiever communiceren en helpender gedrag vertonen.

2006 – 2013

Rector Luzac College Alkmaar
Eindverantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van vestigingsbeleid op gebied van onderwijs, leerlingzorg, personeel, pand, financiën, organisatie en communicatie.

Contact